พิษณุโลกเตรียมจัดกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย


กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา วู้ดบอล กอล์ฟ เปตอง ตะกร้อวงเตะทน/เซปักตะกร้อ ลีลาศ แบดมินตัน หมากรุกไทย แอโรบิกมวยไทย และอีก 1 กิจกรรมนันทนาการ คือ การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฯกว่า 5,200 คน

โดยล่าสุดได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม มี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายๆของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

สำหรับความพร้อมของเจ้าภาพจังหวัดพิษณุโลกนั้น หลังจากที่ผู้รับผิดชอบกีฬาของกรมพลศึกษาและเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการสำรวจความพร้อมของสนามแข่งขัน ก็ได้ประเมินแล้วว่าสนามแข่งขันมีความพร้อมกว่า 80% แล้ว ซึ่งคาดว่าในระยะเวลา 1 เดือนที่เหลือ ก็จะทำการปรับพื้นสนาม ติดตั้งอุปกรณ์เทคนิค และปรับภูมิทัศน์โดยรอบก็จะสามารถทำการแข่งขันได้แล้ว โดยทางจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ในการให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แข่งขันกีฬาแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จะจัดการแถลงข่าวคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ในวันที่ 11พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อแถลงถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง