“บาส-ปอป้อ”ร่วงคู่ผสมมือ1ของโลกหลังตกรอบแรก2รายการที่อินโดนีเซีย – สยามกีฬา

“บาส-ปอป้อ”ร่วงคู่ผสมมือ1ของโลกหลังตกรอบแรก2รายการที่อินโดนีเซีย  สยามกีฬา