นายกฯ ปลุกเยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ – Chiang Mai News

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมนอกเหนือจากการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ หลังจากที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยกลับมาเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบเมื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง พร้อมทั้งชื่นชมเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านดนตรี เช่น วง Yes INDEED ศิลปินวัยเรียนเปิดหมวกสไตล์ Street Performance ณ สยามสแควร์, ฐณวัฒน์ กีรติศรัญวัชร์ หรือติวเตอร์ นักร้องเปิดหมวกที่ ถ.เยาวราช หรือด้านกีฬา เช่น ภูริพล บุญสอน หรือบิว นักกรีฑาทีมชาติไทย, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ หรือพิงค์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย, พลอยลภัส ชัยประสิทธิ์ หรือพลอย นักเทควันโดทีมชาติไทย รวมทั้งด้านอื่นที่เหมาะสม เช่น สตรีมมิ่งเกม เต้นคัฟเวอร์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

title

“นายกฯ ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าไปสนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับเด็กและเยาวชนเหล่านี้และกลุ่มอื่น ๆ ให้เขามีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบแก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเพื่อป้องกันการหลงผิดหรือถูกชักจูงไปในทางเสียหาย ผ่านกลไกที่มี เคยมี หรือจะริเริ่มใหม่ก็ได้ เช่น สภาเด็กและเยาวชนซึ่งมีเครือข่ายตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับตำบล การจัดกิจกรรมประกวดหรือเปิดพื้นที่แสดงความสามารถให้แก่เด็กที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ ไปยังรัฐบาลด้วย ในส่วนของกิจกรรมเพื่อประชาชน เช่น การแสดงดนตรีในสวนนั้น ทางกองทัพ กรมประชาสัมพันธ์ และอีกหลายหน่วยงานก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ไปประสานกับ กทม. จังหวัด สถานศึกษา เพื่อบูรณาการและสนับสนุนให้กิจกรรมการแสดงมีความหลากหลาย ช่วยสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลังรัฐบาลปลดล็อกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในหลายด้านแล้ว” นายธนกร กล่าว